renovering av tennisbanor. Axonite AB är den riktiga leverantör av tennisunderlag
för både inomhus och utomhusspel.
För vinnande
spelunderlag

Axonite en riktig leverantör av tennisunderlag

Axonite Tennis gör tennisbanan skonsam för vrister, leder och knän.Tennisbanan blir mer lättskött. Vår patenterad och licensierat material kan garantera en problemfri tennisbeläggning med god spel kvalitet i många år framöver. Axonite AB är godkänt av Svenska Tennisförbundets Quality Team.

Produkter

Axonite Fasad

Bindemedlet består av en polymerisk emulsion, speciellt anpassad för sitt användningsområde.

Friktionsbeläggning

Friktionsbeläggning är en Axonite produkt för friktionsbeläggning i utsatta miljöer där man ställer höga

Axonite Sockelskiva

Isolerskiva av styrencellplast belagd med Axonite puts.

Axonite Jorden Runt

Sedan 1980

har Axonites material marknadsförs på ett flertal exportmarknader.

Representerad i olika länder

AXONITE-F, AXONITE FASAD samt AXONITE TENNIS finns representerad i olika länder.