Axonite Fasad

Bindemedlet består av en polymerisk emulsion, speciellt anpassad för sitt användningsområde.

Friktionsbeläggning

Friktionsbeläggning är en Axonite produkt för friktionsbeläggning i utsatta miljöer där man ställer höga krav på att underlaget skall vara

Axonite Sockelskiva

Isolerskiva av styrencellplast belagd med Axonite puts.

Elko Strong

Co-polymer dispersion med speciell designade egenskaper för andvändning i blandningar innehållande cement.

Axonite Tennis

Bindemedlet består av en polymerisk emulsion, speciellt anpassad för sitt användningsområde.

Axonite Golvbeläggning

Golvbeläggningsmassa som är baserad på en polymerisk emulsion (Axonite) med mineraliska fyllnadsmedel.