Axonite Sockelskiva
Axonite Sockelskiva

Axonite Sockelskiva

Isolerskiva av styrencellplast belagd med Axonite puts.

Axonite Sockelskiva

 

Isolerskiva av styrencellplast belagd med Axonite puts

Användningsområde ………………….. Utvändig tilläggsisolering av socklar (även som kantelement)

Format …………………………………….    1200×2400 (Format sågas vid montering)

Tjocklek …………………………………..     30, 50 mm lagervara (övriga dimensioner är beställningsvara) cellplast + 2 mm ytskikt

Volymvikt, isoleringsskikt …………….30 kg/m3 minimum Freonfri

Värmeledningsförmåga, isolerskikt…. 0.033 W/mk

Tryckhållfasthet………………………….   2 55 n/mm2

Vattenabsorbtion, isolerskikt………… < 3 volym %. I vatten 1 år 4.0 volym %

Ånggenomsläpplighet, isolerskikt…… 4.6 x 10-12 kgm/ns

Utvidgningskoefficient…………………..    6×10 -5C-1

Formförändring…………………………..     < 0.