Axonite Tennis
Axonite Tennis

Axonite Tennis

Bindemedlet består av en polymerisk emulsion, speciellt anpassad för sitt användningsområde. Fyllnadsmedlet i AXONITE består av kvartssand.

Produktens egenskaper

Bindemedlet består av en polymerisk emulsion, speciellt anpassad för sitt användningsområde. Fyllnadsmedlet i AXONITE består av kvartssand.

 • Axonite kännetecknas av elasticitet, temperaturstabilitet, utmärktavidhäftningsegenskaper och åldringsbeständighet. Axonite är ånggenomsläppligt.
 • För särskilda ändamål kan materialet göras flamskyddat.
 • Vägledning vid projektering
 • Lämpliga underlag kan vara plåt, aluminium, stål, byggboard, trä, betong, asfalt eller cellplast.
 • Applicering: Påläggning med murarverktyg eller sprutning.
 • Beläggningen kan sprutas på plats, alternativ fabrik.
 • Ytstrukturen kan ändras efter önskemål.
 • Axonite förekommer i flera standarkulörer. Andra kulörer på särskild begäran.

 

Tester – Accelererad åldring:
Test nr 1: Metod: ”Correlation to natural weathering” klimatskåp QUV 2000 tim, varav 1000 ljustimmar vid 60 grader C och 1000 timmar mörker med temp 40 grader C och kondensation.
Resultat: Kulörförändring 1.2 NBS enheter. Glansförändring ej mätbar.

Test nr 2: Metod: Klimatpåverkan i klimatskåp Feutron typ 3031 med UV lampa på 375 W. 300 temperaturväxlingar i perioder om 6 timmar mellan +60 grader C och -10 grader C med kondensation och frysning. Samtidigt UV bestrålning under 375 timmar, medelvärde 9000 lux.
Resultat: En något ökad klarhet i färgen kunde iakttas. Hårdhetsökningen bar 1%. Samtliga provstycken kunde utan sprickbildning eller smulning böjas kring en axel med diametern 32 mm.

Vidhäftningstest

Foghållfasthet vid rumstemperatur testrapport Pr R 82/1056

1. Cellplast + AXONITE ……899 k PA
Brottbild: 90% i cellplast, 10% i cellplastens ytskikt intill AXONITE

2. Plåt + AXONITE ……1476 k PA
Brottbild: 100% i ytskiktet av AXONITE

Diffusionsmotstånd

IUC-rapport 84-993-47, Z=2 100 s/m

Jämförelse:

 • Asfaltboard= 5000 s/m
 • Gipsskiva= 3000 s/m
 • Spånskiva= 25000 s/m

Brandklassning

Brandklass 1 ytskikt (NT Fire 004)